Co musisz wiedzieć o przesłankach upadłości konsumenckiej?

27 kwietnia 2021

Wszystkie dobrze złożone wnioski o upadłość konsumencką, które rozpatruje sąd łączy kilka wspólnych elementów. Właściwie dobrane dokumenty. Dochowane terminy. Na liście występują też przesłanki upadłości konsumenckiej. Pozytywne i negatywne. O co chodzi z tymi przesłankami? Jak należy je rozumieć? Zaraz dowiesz się wszystkiego.

 

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział:

 • Co to jest pozytywna przesłanka upadłości konsumenckiej.

 • Co jest traktowane jako negatywna przesłanka upadłości konsumenckiej.

 

Zacznijmy od tego, że aby wniosek osoby ubiegającej się w sądzie o upadłość konsumencką, został rozpatrzony po myśli konsumenta sąd bierze pod uwagę przesłanki pozytywne i negatywne. Skrupulatnie rozpatrując wszystkie za i przeciw, w sprawie uzyskania przez dłużnika statusu upadłości konsumenckiej.

 

Gdzie można szukać takich przesłanek? Prawo upadłościowe klarownie określa zarówno przesłanki pozytywne, jak i negatywne. Znajdziesz je w Dzienniku Ustaw 2003 Nr 60 poz. 535.

 

Jakie są przesłanki upadłości konsumenckiej?

 

Pozytywne przesłanki upadłości konsumenckiej

Jeżeli chcesz złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką, musisz być osobą niewypłacalną i posiadać co najmniej 1 wierzyciela (np. bank, w którym długotrwale zalegasz ze spłatą rat Twojego kredytu). Dla sądu niewypłacalnością jest stan, w którym przynajmniej od 3 miesięcy nie byłeś w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych

 

Przypomnijmy, że dłużnik jest niewypłacalny także wtedy, gdy:

 • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 

 • a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

 

Sąd na pewno nie rozpatrzy Twojego wniosku o upadłość konsumencką na Twoją korzyść, jeśli okaże się, że choćby w minimalnym stopniu pozostajesz osobą wypłacalną. Status konsumenta, który jest w upadłości okazałby się w takiej sytuacji bezpodstawnym przywilejem w imię którego umorzono Ci wszystkie długi lub ich część.

 

Oprócz tego, że masz wierzyciela (lub wierzycieli), musisz mieć status osoby fizycznej. Co z dłużnikami, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą? Od marca 2020 roku takie osoby są traktowane jak konsumenci.

 

Szczegóły przesłanek głębiej poznasz, zaglądając kolejno do artykułu 4911. oraz do artykułu 6., w punkcie 5. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe. A my w kilku słowach pomożemy Ci zrozumieć na czym polega to całe zamieszanie z przesłankami upadłości konsumenckiej. 

 

Negatywne przesłanki upadłości konsumenckiej

Równie mocno na ostateczną decyzję sądu wpływają tzw. przesłanki negatywne. Jest ich więcej i by nie popełnić błędu przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką, dobrze skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, do której Cię zachęcamy.

Oto przesłanki negatywne:

 

 • Niegospodarność konsumenta, świadomie doprowadzającego do sytuacji, w której zaciąga on kolejne pożyczki, mimo braku jakiejkolwiek szansy na terminowe spłacenie swoich zobowiązań finansowych.

 • Doprowadzenie do utraty lub zniszczenia swojego majątku w sposób świadomy, lub w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony konsumenta.

 

Ponadto niezwykle istotną dla sądu granicą będzie 10 lat przed datą złożenia wniosku konsumenta. Przesłanki negatywne przed upływem tego terminu będą następujące:

 

 • Sytuacja, w której konsument, będąc wcześniej byłym przedsiębiorcą, nie złożył w terminie wniosku o upadłość gospodarczą.

 • Już wcześniej konsument był w stanie upadłości i nie dopełnił ciążących na nim zobowiązań wobec wierzycieli.

 • Jeśli umorzone zostało wcześniej prowadzone postępowanie upadłościowe wobec konsumenta i nie umorzono tego postępowania na wniosek konsumenta, tylko z innych powodów.

 • W ciągu dekady poprzedzającej złożenie wniosku o upadłość konsumencką już wcześniej było prowadzone postępowanie upadłościowe wobec teraźniejszego wnioskodawcy, w wyniku czego umorzono wówczas dłużnikowi część lub całość jego długów.

 • Konsument wnioskujący o upadłość gospodarczą jest po wyroku, według którego świadomie działał na niekorzyść swoich wierzycieli.

 

Mimo że ww. przesłanki brzmią mocno kategorycznie, należy pamiętać, że sąd może jednak przychylnie dla dłużnika rozpatrzyć jego wniosek o upadłość konsumencką. 

 

O ostatecznej decyzji sądu decydują też względy humanitarne lub inne słuszne przesłanki, przemawiające za pozytywnym dla wnioskodawcy rozpatrzeniem jego wniosku. Istotną rolę dla decyzji sądu będą odgrywać również względy formalne, czy konsument prawidłowo dopełnił wszelkich formalności, dostarczył pełną dokumentację (wniosek i niezbędne załączniki). 

 

Podsumowanie

Teraz już wiesz czym są pozytywne i negatywne przesłanki, które sąd będzie brał pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz porady prawnej i zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, skontaktuj się z naszymi profesjonalnymi doradcami.

 

Pamiętaj, że nasza praca polega na wsparciu klienta w całym trudnym dla niego procesie upadłościowym. W ciężkiej sytuacji życiowej wcale nie musisz być zdany tylko na siebie.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości