Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

08 marca 2021

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa konsument, czyli osoba fizyczna. Od 24 marca 2020 roku może to być też osoba, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że nie jest to obowiązkiem konsumenta, tylko jego uprawnieniem, z którego może skorzystać. Dla porównania, aktywny przedsiębiorca jest prawnie zobligowany do złożenia wniosku o upadłość w ustawowym terminie, jeżeli stał się niewypłacalny.

 

 

Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedzieć:

 • Kto jako konsument może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 • Gdzie i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 • Czy tylko konsument może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 • Co musi zrobić konsument, który decyduje się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe art. 10 mówi o tym, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Z kolei art. 11 tej ustawy definiuje czym jest niewypłacalność - dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.


Są to podstawowe warunki, które musi spełnić konsument, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I o tym należy wiedzieć na samym początku.


Dobrze wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również złożyć były przedsiębiorca, który zrezygnował z prowadzenia swojej działalności. Najważniejsze, że były przedsiębiorca oficjalnie zamknął działalność – wykreślił ją z rejestru. Trzeba jednak pamiętać, że były przedsiębiorca musi upewnić się, że nie uchybił obowiązkowi ogłoszenia upadłości w czasie prowadzenia działalności – wtedy bowiem sąd może procedować jego upadłość w trybie właściwym dla przedsiębiorcy, a nie konsumenta.


Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć również osoba (konsument lub były przedsiębiorca), która już kiedyś składała taki wniosek do sądu i został on oddalony, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości. Obecne przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń, a w szczególności nie ma konieczności odczekiwania określonego czasu pomiędzy kolejnymi wnioskami. Liczy się wyłącznie fakt niewypłacalności dłużnika - konsumenta. 


Jak i gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konsument można złożyć osobiście lub
korespondencyjnie, wysyłając wypełniony i podpisany formularz wniosku do sądu rejonowego – wydziału upadłościowego (gospodarczego) właściwego według miejsca zamieszkania upadłego.


Formularz  wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można pobrać w formie dokumentu elektronicznego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, znajduje się tam również prosty poradnik i przykładowy wzór. Należy zwrócić uwagę, by wybrać aktualny formularz – dopasowany do obecnie obowiązujących przepisów.


Czy tylko upadły może zgłosić wniosek o upadłości konsumenckiej?

 

Po pierwsze trzeba pamiętać, że upadły konsument nie musi składać wniosku osobiście i może w sprawie upadłościowej ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata), który zrobi to za niego, dopełniając wszelkich formalności.

 

Uprawnieni do złożenia wniosku o upadłość konsumenta są także jego wierzyciele. W przypadku upadłego wystarczy jeden wierzyciel, np. bank, w którym konsument zalega ze spłatą kredytu.


Co musi zrobić konsument, który decyduje się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

 

 • Jedną z dodatkowych formalności – prócz skrupulatnego wypełnienia samego wniosku – jest dokonanie opłaty za złożenie wniosku w sądzie – jest to opłata stała w wysokości 30 zł. Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy sądu upadłościowego lub uiścić w formie znaków opłaty sądowej.
 • Wniosek o upadłość konsumencką musi być podpisany własnoręcznie przez konsumenta.
  Uwaga! Nawet konsument korzystający z pomocy profesjonalnego pełnomocnika musi złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem, że wszelkie podane przez niego we wniosku informacje polegają na prawdzie.
 • Opuszczenie pól we wniosku o upadłość spowoduje, że konsument zostanie wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Każde pole należy bowiem uzupełnić lub wykreślić. Jeżeli nie jesteś pewien co i jak uzupełnić - zasięgnij opinii eksperta.


Niezwykle istotną częścią wniosku jest uzasadnienie. W tym miejscu upadły musi zadbać, by
dokładnie opisać przyczyny, dla których składa wniosek o upadłość konsumencką. To tu powinny się znaleźć:

 

 • opis przyczyn niewypłacalności dłużnika, np. utrata pracy, wypowiedzenie kredytów,

pogorszenie stanu zdrowia, itp.,

 • dokumenty potwierdzające zadłużenie konsumenta,
 • zaświadczenia z banku o zaległych ratach i wysokości wziętego kredytu etc.,
 • wskazanie wysokości uzyskiwanych przez upadłego dochodów,
 • spis majątku upadłego,
 • informacja o toczących się przeciwko upadłemu egzekucjach komorniczych i sprawach
  sądowych,
 • dowody na potwierdzenie powyższych okoliczności.


Uwagi końcowe na temat wniosku o upadłość konsumencką


Wiesz już, że wniosek o upadłość konsumencką konsument może złożyć sam. Jest to możliwe, ale wcale niełatwe zadanie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jak to prawidłowo zrobić, najlepiej skorzystać z fachowej porady i zdać się na pomoc specjalisty od prawa upadłościowego, który stanie się Twoim pełnomocnikiem przy załatwianiu wszelkich formalności. Z doświadczenia wiemy, że pozorna oszczędność może skutecznie zaprzepaścić szybkie uwolnienie się od stresu spowodowanego rosnącym zadłużeniem.

 

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości