Krajowy Rejestr Zadłużonych

16 marca 2022

Szukasz partnera biznesowego? Chcesz podpisać umowę? A może chcesz nawiązać współpracę z osobą fizyczną albo firmą, ale boisz się ryzyka, bo ich nie znasz? Kontrahenci startują z ofertami, a Tobie zależy na czasie i podjęciu współpracy z kimś rzetelnym? Bierzesz więc do zlecenia pierwszy lepszy podmiot? Nie rób w ten sposób, bo może Cię to słono kosztować! Dziś pokażemy jaki portal dostarczy Ci informacji, które ujawnią ewentualne postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, czy egzekucyjne, które toczą się w stosunku do sprawdzanego podmiotu.

 

Od 1 grudnia 2021 r., czyli od momentu, kiedy Krajowy Rejestr Zadłużonych zaczął funkcjonować, nastąpiła rewolucja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. I to z własnego doświadczenia możemy powiedzieć na 100%. W czasie pandemii potwierdziło się to, z czym od lat borykały się osoby i podmioty, które poszukiwały informacji o osobach fizycznych i firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. 

Na czym polegał problem? 

Szybkie uzyskanie wielu informacji z zakresu postępowania upadłościowego było trudne, a już na pewno nie było możliwe bez wychodzenia z domu.

Jak dzisiaj działa portal KRZ? Kto skorzystał na jego uruchomieniu? Jakie informacje można tam znaleźć? To wszystko znajdziesz w tym artykule. 

 

Co to jest Portal Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Portal KRZ

To oczywiste, że osobom związanym z tematem postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych nazwa portalu KRZ mówi sama za siebie. Jednak znamy co najmniej kilka osób, które nie słyszały o nim ani słowa. I dlatego powstał ten wpis. Chcemy przybliżyć szerszemu gronu osób możliwości, jakie daje sam portal. 

Dzięki KRZ codziennie mamy do czynienia z informacjami, które pomagają nam sprawnie działać na rzecz naszych klientów. Mamy dostęp do rzetelnych informacji i możemy jeszcze szybciej pomagać osobom, które zgłaszają się do nas, by złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Trzeba pamiętać, że Polacy mieli problemy z szybkim pozyskiwaniem informacji gospodarczych. Portal Krajowego Rejestru Zadłużonych daje możliwość wyszukania:

 • ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych
 • pozwala wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. 

 

Co znajdziemy w portalu? Przede wszystkim Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje o podmiotach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a postępowania stanowiące podstawę ujawnienia informacji zostały wszczęte na wniosek wniesiony po 30 listopada 2021 r. oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a podstawa do ujawnienia informacji zaistniała po 30 listopada 2021.

Zdecydowanie trzeba podkreślić, że KRZ skupia się podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością.

 

Co zmieniają nowe przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Do tej pory słaby i dziurawy system przepływu informacji pomiędzy sądem, wierzycielami, syndykiem i instytucjami, powodował, że wiele osób dowiadywało się o upadłości jakiegoś podmiotu po czasie. Pozyskanie takich informacji wiązało się ze sprawdzeniem kilku źródeł. Wielokrotnie sami mieliśmy problemy z ustaleniem dla nas i naszych klientów ważnych faktów.

Aby zdobyć interesujące nas informacje z zakresu upadłości, czy restrukturyzacji trzeba było wielu starań, kompletu danych, fizycznej obecności w jakimś miejscu, bezbłędnego uzupełnienia wniosków, druku szeregu formularzy. A wszystko to zajmowało naprawdę dużo czasu.

Do tego tak, jak wyżej była mowa - lockdown skutecznie uniemożliwiał przepływ wielu informacji. Na szczęście teraz mamy elektroniczny system Krajowego Rejestru Zadłużonych, który za pomocą numeru PESEL lub KRS prawie jednym kliknięciem bez konieczności logowania się daje możliwość pozyskania informacji o:

 • osobach i podmiotach, w stosunku do których są nadal, albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
 • o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów o składnikach masy upadłości;
 • o doradcach restrukturyzacyjnych.

 

Jakie możliwości daje Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że można bezpłatnie i bez logowania się sprawdzić osoby i podmioty pod względem tego, czy nie toczy się w stosunku do nich postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, czy takie związane z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. To z pewnością dane, które na pewnym etapie oszczędzają czas i pieniądze zainteresowanych.

Firma, której zależy na tym, by nawiązać współpracę z uczciwymi podmiotami, dostaje do ręki narzędzie nie podlegające dodatkowym opłatom. Dlatego dobrze jest śledzić informacje o powstaniu i działaniu KRZ, by wykorzystać rejestr we własnym interesie.

Z racji tego, że portal ma charakter publiczny, to też każdy obywatel może sprawdzić, czy nie toczy się względem niego lub osoby, z którą chce podpisać umowę jakieś postępowanie upadłościowe.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych wymaga zalogowania

Nowe przepisy KRZ

Oczywiście portal uwzględnia też potrzeby użytkowników, którzy korzystają z niego w nieco inny sposób aniżeli zwykły obywatel. Wiele osób szybko i bezpiecznie na co dzień może wykonywać swoje obowiązki zawodowe za jego pośrednictwem, bo dostarcza takich funkcjonalności jak:

 • możliwość złożenia wniosku i pism procesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz postępowaniach w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przeglądanie akt postępowań, odbiór korespondencji związanej z postępowaniami restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Krajowego Rejestru Zadłużonych korzystają organy administracji publicznej, które zamieszczają w nim informacje:

 • o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została umorzona z powodu jej bezskuteczności;
 • osobach wobec, których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów o składnikach masy upadłości.

 

Jest też grupa osób, która tak, jak my zawodowo posiłkuje się informacjami pozyskanymi dzięki portalowi KRZ. Korzystają z niego:

 • syndycy,
 • nadzorcy,
 • zarządcy wykonujący czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dowiedziałeś się już jakie możliwości daje dostęp do portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz kto i w jakim zakresie może z niego skorzystać. Za chwile przeczytasz o tym, jak działa i jakie konkretne informacje możesz z niego wyciągnąć.

 

Jak działa Cyfrowy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

 

Wyszukiwanie podmiotów

Wiele osób nie wie, od czego ma zacząć sprawdzanie kontrahentów i ich kondycji finansowej. Z portalu przecież korzystają instytucje, osoby prywatne, firmy i nie każdy dysponuje sygnaturą sprawy.

Dlatego Portal Publiczny Krajowy Rejestr Zadłużonych bierze pod uwagę dostęp do szeregu informacji, które można wyszukać po nazwie oraz identyfikatorach takich jak NIP, czy KRS.

Sprawdzamy:

 • Podmioty niebędące osobą fizyczną.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 • Sygnaturę.

 

Wyszukiwanie wspólników

To szczególnie ważne przy spółkach. Często nawiązując z kimś współpracę, wiemy o nim tylko tyle, ile ktoś nam o sobie powiedział, albo to, co znajdziemy wśród ogólnodostępnych informacji w sieci i na portalach takich jak KRZ. Można zatem sprawdzić wspólników:

 • spółek osobowych podmiotów niebędących osobą fizyczną,
 • spółek osobowych jako osób fizycznych.

 

Wyszukiwanie składników masy upadłościowej

Przy sprawdzaniu informacji w KRZ najprościej jest wybrać filtr. Na przykład rodzaj składnika masy upadłościowej. Da się to zrobić, zaznaczając: 

 • Ruchomość.
 • Nieruchomość.
 • Środek pieniężny.
 • Prawo majątkowe.

Oczywiście to nie wszystko! Portal pozwala wyciągnąć nam informacje na podstawie wybranego podmiotu, wskazując syndyka, lub po wpisaniu sygnatury albo numeru składnika ze spisu.

 

Tablica obwieszczeń

Dobrze byłoby też sprawdzić informacje biorąc pod uwagę zakres daty obwieszczenia. I wiesz co? Można to w ten sposób zrobić! Prawdopodobnie jest to jedna z częściej używanych funkcji portalu KRZ, bo pozwala zawęzić poszukiwania, biorąc pod uwagę 3 kategorie. Jak to zrobić?

 

Filtrujemy według:

Nr 1: Postępowania restrukturyzacyjnego:

 • Dzień układowy.
 • Wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.
 • Zabezpieczenie majątku.
 • Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Nadzorca sądowy/Zarządca/Nadzorca wykonania układu.
 • Spis wierzytelności/Spis wierzytelności spornych.
 • Zgromadzenie wierzycieli.
 • Sprawozdania.
 • Układu.
 • Zakończenia/umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Nr 2: Postępowania upadłościowego

Tu szukamy według klucza:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika.
 • Zabezpieczenie majątku.
 • Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku.
 • Wtórne postępowanie upadłościowe.
 • Uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
 • Przygotowana likwidacja.
 • Syndyk/Zastępca syndyka/Syndyk tymczasowy.
 • Zgromadzenie wierzycieli.
 • Masa upadłości.
 • Lista wierzytelności.
 • Plan podziału.
 • Zakończenie /umorzenie/uchylenie postępowania upadłościowego.
 • Plan spłaty/umorzenie zobowiązań.
 • Układ w upadłości.

Nr 3: Zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Portal pokaże nam dane, biorąc pod uwagę wytyczne według.

 • Orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyszukiwanie doradców restrukturyzacyjnych

W jednym miejscu możesz przeglądać listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem numeru licencji, pełnych danych kontaktowych, oraz tego czy doradca jest zawieszony, czy kwalifikowany. Ale to nie wszystko!

Ekspresowo przechodzisz do dodatkowego filtrowania, dzięki któremu na jednej karcie widzisz wykaz postępowań, w których dana osoba pełniła funkcję. I to jeszcze też nie jest wszystko, bo Portal Krajowego Rejestru Zadłużonych pozwala sprawdzić status danej sprawy. Jeśli interesują Cię takie informacje, możesz bez wychodzenia z domu, czy konieczności wykonywania dodatkowych połączeń telefonicznych dowiedzieć się, czy sprawa jest w toku, czy została już zakończona. Brzmi wspaniale, prawda?

 

Jak System Krajowego Rejestru Zadłużonych wspiera przedsiębiorców?

 

Działanie portalu KRZ jest szczególnie ważne z punktu widzenia firm, które funkcjonują w Polsce. Informacje na nim dostępne są kluczowe. Dla przedsiębiorcy ważne jest to, aby były aktualne, bo dzięki temu może podejmować właściwe decyzje w obszarze, który go interesuje.

Trzeba pamiętać też, że przedsiębiorcy, którzy w porozumieniu z dłużnikami alimentacyjnymi do tej pory wypłacali część wynagrodzenia “pod stołem” narażają się na sankcje. Ten portal pozwala bardzo szybko zweryfikować, czy pracownik “ma tylko przejściowe kłopoty”, czy ma do czynienia z większymi niedogodnościami.

Dlaczego to tak ważne dla przedsiębiorców? Zdanych wynika, że ponad 50% dłużników alimentacyjnych ma źródło dochodu, które ukrywa. W KRZ są ujawnione informacje o zobowiązaniach osób fizycznych, wobec których egzekucja jest nieskuteczna lub postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. To rozwiewa wszystkie wątpliwości przedsiębiorców.

 

Pandemia pokazała też, że sąd restrukturyzacyjny i upadłościowy odgrywa olbrzymią rolę gospodarczą. Czas miał tu duże znaczenie w tego typu postępowaniach. Usprawnienia wprowadzone za pośrednictwem KRZ dały pełen dostęp do informacji, orzeczeń i akt. Z całą pewnością to narzędzie bez opieszałości i bez formularzy pełni funkcję informacyjną.

 

Na zakończenie warto podkreślić, że celem powstania Krajowego Rejestru Zadłużonych było między innymi to, aby postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne były prowadzone elektronicznie. Dzięki temu wszystkie informacje, związane z niewypłacalnością, z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym są teraz dostępne publicznie w jednym miejscu.

Musisz jednak wiedzieć, że w KRZ nie widnieją akta spraw wszczętych przed uchwaleniem ustawy. W KRZ znajdują się wyłącznie informacje dot. postępowań wszczętych po 1 grudnia 2021 r.

Z punktu widzenia działań takich podmiotów jak nasza Klinika Upadłości - powstanie KRZ wpłynęło na naszą efektywność. Zauważamy też, że powstała lepsza komunikacja pomiędzy sądem a osobami, które były zależne od jego decyzji. Dzisiaj nie ma papierowych dokumentów dostępnych tylko w konkretnym sądzie. Już nie musimy martwić się o to, że wszystkiego dowiadujemy się z opóźnieniem. 

Ogłoszenia o licytacji nie są już publikowane w gazetach. Nie trzeba też jeździć do biura syndyka, by zapoznać się z aktami sprawy. Jednym słowem Krajowy Rejestr Zadłużonych usprawnił wiele działań, związanych z postępowaniami upadłościowymi, z czego bardzo się cieszymy.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości