Ogłoszenie upadłości – czy syndyk może wejść do domu?

25 stycznia 2024

Czy syndyk może wejść do domu i dokonać czynności bez zapowiedzi lub wbrew woli upadłego? Wejście w proces ogłoszenia upadłości z pewnością nie jest niczym miłym dla upadłego. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy taki krok jest konieczny. Wiele osób, które znalazły się na tej drodze, obawia się relacji z syndykiem. Czy rzeczywiście jest się czego bać i jakie uprawnienia dokładnie ma syndyk? O tym przeczytasz w tym artykule.

 

Z tego wpisu dowiesz się

 • Czym zajmuje się syndyk?

 • W jaki sposób upadły dowiaduje się o wyznaczeniu syndyka?

 • Jak wygląda ustalenie przez syndyka składu majątku dłużnika?

 • Czy syndyk może wejść do domu?

 • Co zrobić, jeżeli okaże się, że syndyk nie działa zgodnie z prawem?

 

Czym zajmuje się syndyk

 

Większości osób z upadłością kojarzy się komornik, sąd, wierzyciele i syndyk. Czym zajmuje się syndyk? Głównym zadaniem syndyka jest określenie składników majątku osoby zgłaszającej upadłość i podjęcie takich czynności, jakie przyznają mu przepisy prawa upadłościowego. 

 

Kiedy ilość i rodzaj majątku są już znane, syndyk może przejąć je w zarząd i dokonać jego likwidacji.

 

Zatem w trakcie czynności syndyk:

 • pozyskuje informacje o upadłym,

 • na bieżąco rejestruje w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe wpływy i wydatki masy upadłości,

 • odnotowuje wierzytelności,  

 • podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego,

 • buduje plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży składników masy upadłości,

 • tworzy plan spłaty wierzycieli.

 

Jak więc widać, to syndyk odgrywa główną rolę w procesie upadłościowym. Bowiem od jego kroków zależy to, jak długo potrwa ten proces, jak będzie on przebiegał i czy cel postępowania uda się osiągnąć.

 

Trzeba zaznaczyć, że:

1. W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego.

2.  Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości.

3.  Syndyk odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

 

Teraz już wiesz, czym zajmuje się syndyk oraz jak przetwarza pozyskane dane i informacje, czas by przejść do tego, jak upadły dowiaduje się o tym, że został wyznaczony syndyk.

 

W jaki sposób upadły dowiaduje się o wyznaczeniu syndyka?

 

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, kiedy i na którym etapie ogłaszania upadłości pojawia się syndyk, to musisz wiedzieć, że w zasadzie od razu. A dokładnie w momencie ogłoszenia upadłości, upadły może sprawdzić w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy w jego przypadku upadłość została ogłoszona.

 

Innymi drogami komunikacyjnymi jest bezpośredni telefon z organu pozasądowego lub w przypadku braku telefonu, wysłane pismo, informujące o wyznaczeniu syndyka w tej konkretnej sprawie.

 

Właśnie stąd wiadomo, że syndyk zaczyna działać.

 

Ustalenie przez syndyka składu majątku dłużnika

Ustalanie przez syndyka składu majątku rozpoczyna od kontaktu z komornikiem sądowym, do którego syndyk wnioskuje o poszukiwanie majątku. Podobny wniosek kieruje również do Naczelnika Urzędu Skarbowego, którego informacje mają pomóc w ustaleniu sytuacji majątkowej, obejmującej okres 5 lat przed ogłoszeniem upadłości.

 

Syndyk zasięga również informacji na temat upadłego od Krajowego Rejestru Sądowego, a także od samego zainteresowanego, który proszony jest o wypełnienie stosownej ankiety. Co ważne na tym etapie? Również osobiste spotkania z upadłym są jednym ze sposobów na to, aby zdobyć informacje na temat jego majątku. I dobrze jest, kiedy upadły współpracuje z syndykiem od samego początku, ułatwiając sobie jednocześnie pomyślną procedurę przejścia ogłoszenia upadłości.

 

Czy syndyk może wejść do domu?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy syndyk może wejść do domu, a zwłaszcza bez wcześniejszego ustalenia tego faktu z upadłym.

 

Otóż postępowanie upadłościowe jest najczęściej czynnością dobrowolną, zgłoszoną przez samego upadłego, więc tak naprawdę od jego współpracy z syndykiem zależy przebieg całego tego procesu. 

 

Niekiedy jednak osoba upadła obawia się niespodziewanych najść syndyka w jego własnym domu. Największą obawą z tym związaną jest w ostateczności, pozbawienie dłużnika dachu nad głową. Czy taka obawa jest zasadna?

 

Obawy są zrozumiałe, ale bezpodstawne. Syndyk nie ma takich uprawnień, aby kontrolować majątek upadłego, przychodząc do niego do domu bez zapowiedzi i bez jego wcześniejszej zgody. Przepisy również nie mówią nic o tym, aby spotkania z syndykiem musiały odbywać się w domu dłużnika. Zwykle mają bowiem one miejsce w siedzibie syndyka po wcześniej ustalonym terminie i godzinie spotkania, na które można się przygotować.

 

Choć zdarza się, że sąd niekiedy nakazuje przeprowadzenie wywiadu w domu upadłego, to jednak w przeważającej części przypadków syndyk najpierw kontaktuje się telefonicznie, pocztą lub mailowo z upadłym.

 

Być może zastanawiasz się teraz nad tym, co się stanie jeżeli syndyk spotka się z przeszkodami ze strony upadłego, który np. będzie chciał usilnie ukryć jakieś składniki majątku.

 

Musisz wiedzieć, że jeżeli syndyk napotyka przeszkody ze strony upadłego przy obejmowaniu jego majątku, to wtedy wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje komornik sądowy. Podstawę wprowadzenia stanowi postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

 

Umorzenie postępowania upadłościowego, czy syndyk może o nie wnieść

 

Jeśli mowa o umorzeniu postępowania upadłościowego, to tak, syndyk posiada możliwości, aby o takowe wystąpić. Najczęściej przyczyną takiej decyzji jest brak współpracy dłużnika z syndykiem. Może on się przejawiać na kilka sposobów:

 • na prośbę o złożenie wyjaśnień dłużnik nie reaguje lub jego wyjaśnienia są niepełne,

 • upadły nie chce w pełni ujawnić swojego majątku lub go wręcz ukrywa,

 • dłużnik nie chce udostępnić syndykowi wymaganych dokumentów.

 

Ostateczną decyzję o tym, czy postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, czy nie, podejmuje sąd, opierając się na zeznaniach syndyka, upadłego, a w niektórych przypadkach i wierzycieli.

 

Syndyk nie działa zgodnie z prawem, co robić?

 

Omawiając rolę syndyka w postępowaniu upadłościowym, a zwłaszcza temat związany z tym, czy syndyk może wejść do domu - wiele osób zastanawiać się może jednocześnie, czy i gdzie zgłosić, jeżeli syndyk działa niezgodnie z prawem.

 

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że życie pisze różne scenariusze i może zdarzyć się tak, że dłużnik trafi na syndyka, który nie będzie wypełniał swoich obowiązków prawidłowo, lub w ogóle nie będzie robił tego, co należy do jego obowiązków. Co w tej sytuacji można zrobić?

W takim wypadku jedynym wyjściem jest złożenie za pośrednictwem syndyka, skargi do sądu upadłościowego. Tak, dobrze widzisz. Masz złożyć skargę na syndyka przez syndyka, a sam syndyk ma 3 dni, aby skargę tę uwzględnić. 

 

A co jeżeli syndyk nie zgadza się z tym, co mówisz? Może zdarzyć się tak, że nie będzie on w całości akceptował tej skargi. W takiej sytuacji musi przekazać ją do sądu upadłościowego, który zajmie się dalszym rozpatrzeniem sprawy.

 

Teraz już wiesz, że syndyk nie może wejść do domu upadłego. Podsumowując ten temat warto wspomnieć o tym, że choć ogłoszenie upadłości z pewnością nie jest niczym przyjemnym, to od tego, jak dłużnik będzie współpracował z wyznaczonym do swojej sprawy syndykiem - zależy jak sprawnie i w miarę bezproblemowo przebiegnie proces upadłości.

Co jest istotne? Nie powinieneś już mieć obaw co do tego, czy syndyk może niezapowiedziany, wtargnąć do domu upadłego. Jeśli upadły będzie współpracował wtedy nawet cały proces upadłości może odbyć się za pośrednictwem telefonu, czy maili.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości