Upadłość konsumencka 2021 - co to jest i kto może ją ogłosić?

14 marca 2021

Upadłość konsumencka to dla wielu osób ostatnia deska ratunku. Zwłaszcza jeśli brakuje Ci środków na spłatę kredytów i zaciągniętych zobowiązań, których suma rośnie z każdym dniem. Kiedy dług pomnaża się, to każda jego złotówka zaczyna ciążyć i mocno uwierać. Nikt nie zasługuje na stres, który pojawia się gdy do drzwi zaczyna pukać komornik. Na szczęście w marcu 2020 roku w życie weszły przepisy, dzięki którym wiele osób szybciej ogłasza upadłość konsumencką. Na czym polega ta procedura, kto może ją ogłosić? Komu i w jakiej sytuacji może uratować życie? Za moment dowiesz się wszystkiego.

 

Po przeczytaniu wpisu będziesz wiedział:

 • Co to jest upadłość konsumencka i po się ją ogłasza.
 • Kto może ogłosić upadłość konsumencką w 2021 roku.
 • Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką.
   

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych. Co z dłużnikami, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą? Dobra wiadomość jest taka, że od marca 2020 roku takie osoby są traktowane jak konsumenci, ale o tym dowiesz się za chwilę.

 

Podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sytuacja, w której dłużnik jest niewypłacalny. Ale po czym można stwierdzić, że mamy do czynienia z niewypłacalnością? Art. 10 Ustawy Prawo upadłościowe mówi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Dłużnik jest niewypłacalny także wtedy, gdy:

 • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku,
 • a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

I uwaga!

Do majątku, o którym mowa powyżej nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. Natomiast do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w ust. 2 Ustawy, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4.

Czy to oznacza, że jeżeli dłużnik będzie zainteresowany ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, to jego cały dług znika? Nie. Aby sąd mógł ogłosić upadłość konsumencką dłużnika, to:

 • dłużnik musi być całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • zostanie udowodnione, że dłużnik nie posiada majątku.

Co ciekawe sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zadłużenia, jeśli stwierdzi, że brak możliwości spłaty zobowiązań jest tylko tymczasowy. Zapytasz teraz: “po czym sąd stwierdzi, że dłużnik może już spłacać swoje zobowiązania?” Po sprawozdaniu finansowym, które będzie trzeba składać co roku.

Wiesz już, co to jest upadłość konsumencka i co oznacza, że dłużnik jest niewypłacalny. Za chwilę dowiesz się, po co ogłasza się upadłość konsumencką, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a czyj wniosek z całą pewnością sąd odrzuci.

Po co ogłasza się upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 1. Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie samodzielnie zapłacić.
 2. Windykację należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką w 2021 roku?

O tym kto może ogłosić upadłość konsumencką dowiesz się z Ustawy Prawo upadłościowe. Tam ustawodawca wyraźnie wskazuje, że upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Cały przepis brzmi tak:

Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Przepisy ustawy stosuje się także do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

3) wspólników spółki partnerskiej.

Od 24 marca 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są tak samo traktowani jak konsumenci. Jednym słowem możesz to być Ty, jeżeli masz problem z wypłacalnością i prowadzisz działalność gospodarczą, ale nie działasz w spółce.

Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką?

 1. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok (Art. 8. 1).
 2. Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia (Art. 9a.).
 3. Nie można złożyć wniosku o upadłość konsumencką w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny (Art. 9b. 1).
 4. Wniosku nie może złożyć spółka, wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), fundacja, stowarzyszenie.
 5. Małżeństwo łącznie. Może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia właściwe kryteria.
 6. Osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną.

Zła wiadomość jest taka, że istotne jest to, aby wobec osoby składającej wniosek o upadłość konsumencką przez ostatnich 10 lat nie było prowadzone żadne inne postępowanie upadłościowe, w wyniku którego umorzono część lub całość długu.

Są też dobre wieści. Do tej pory, czyli do nowelizacji prawa upadłościowego z 24 marca 2020 roku sąd oddalał wnioski o upadłość konsumencką dłużnikowi, który celowo, albo wskutek niefrasobliwości doprowadził do niewypłacalności. Teraz, swoje bankructwo może ogłosić dłużnik, który zadłużył się z premedytacją, będąc świadomym swojego działania.

Czy sąd będzie brał pod uwagę przyczynę niewypłacalności? Tak! Jednak nie na samym początku, bo najpierw zostanie ogłoszona upadłość, a przyczyna będzie analizowana dopiero później przy ustalaniu planu spłaty. Dlaczego ustawodawca wprowadził takie zmiany? Aby ułatwić i usprawnić całą procedurę, związaną z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Nie wiem, czy wiesz, ale od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem system teleinformatycznego dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby to zrobić będzie Ci potrzebny dostęp do urządzenia z internetem i wiedza, jak uzupełnić wniosek. Przed jego złożeniem warto skonsultować się ze specjalistą, który zna przepisy i procedurę upadłościową. Po co? Po to, aby nie popełnić błędu i nie zadziałać na swoją niekorzyść, bo takich przypadków niestety jest wiele.

Podsumowanie:

Od 24 marca 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są tak samo traktowani jak konsumenci, więc mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Sam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zostać złożony przez dłużnika w sądzie upadłościowym. Jego koszt to 30 zł za wniosek, 17 zł to opłata od pełnomocnictwa (jeśli zdecydujesz się na wsparcie adwokata) i wynagrodzenie prawnika, które oscyluje między 3-12 tys złotych. Postępowanie trwa od 2 miesięcy do kilku lat.

Upadłość konsumencką możesz złożyć więcej niż raz w życiu, ale uwaga! Nie częściej niż raz na 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej. Czy warto robić to samodzielnie? Tak, jeżeli dysponujesz aktualną wiedzą z zakresu prawa upadłościowego i kompletem informacji, które dotyczą Twojej sytuacji. W przeciwnym wypadku musisz liczyć się z tym, że po drodze może umknąć Ci jakiś szalenie ważny niuans, który zamiast zwrócić Ci spokój i przyspieszyć ogłoszenie Twojej upadłości - całkowicie ją zaprzepaści.

Upadłość konsumencka to proces kilkuetapowy i warto być właściwie przygotowanym na każdy z nich. Jak? Możesz skorzystać z pomocy specjalisty, dzięki któremu będziesz miał 100% pewność, że Twoje sprawy zmierzają we właściwą stronę. Zapraszamy Cię do skorzystania z naszego wsparcia. Umów spotkanie ze specjalistą teraz od razu

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości