Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

14 maja 2021

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza to temat niezwykle gorący po tym, jak w 2020 roku znowelizowano prawo w tym zakresie.  Jeśli jesteś konsumentem, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą i teraz zastanawiasz się, czy może ogłosić tzw. zwykłą upadłość, albo jesteś samozatrudnionym właścicielem jednoosobowej firmy, to zmiany prawa upadłościowego mogą okazać się dla Ciebie niezwykle korzystne. Co się zmieniło? Kto na tym nie skorzysta? Kto powinien się 2 razy zastanowić, zanim złoży wniosek o upadłość konsumencką? Za moment wszystko będzie dla Ciebie jasne.

 

Ten wpis może pomóc Ci podjąć kluczową decyzję, która pozwoli Ci uporać się z zaległymi zobowiązaniami finansowymi. 

 

Zmiany w prawie upadłościowym

Rok 2020 był trudny. Wielu przedsiębiorców niestety zapamięta go na długo choćby ze względu na to, że zostali zmuszeni do zamknięcia swoich biznesów. Niestety nie każdy miał tak dużą poduszkę finansową, która pozwoliłaby przetrwać najgorsze miesiące.

 

W tym czasie miała miejsce nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku (patrz Dziennik Ustaw). Co się zmieniło? Eksperci twierdzą, że została uproszczona procedura składania wniosku o upadłość konsumencką, a to znacznie zwiększyło ilość ogłaszanych przez sąd upadłościowy upadłości konsumenckich. I to prawda, bo jako kancelaria otrzymujemy większą ilość zapytań w sprawie pomocy w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Dziś wiemy, że w porównaniu do tego, co miało miejsce przed 2020 rokiem o wiele łatwiej jest doprowadzić do ogłoszenia upadłości finansowej. Dotyczy to zarówno konsumenta, jak i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

 

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przed nowelizacją 

Jeśli osoba, która dotychczas prowadziła działalność gospodarczą chciała skorzystać z możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką, to w pierwszej kolejności musiała:

  • Zamknąć działalność gospodarczą i wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencką jako osoba fizyczna.

  • Sąd rozpatrywał wniosek dopiero w momencie, kiedy miał pewność, że niewypłacalność nie wynikała z wcześniejszej celowej działalności przedsiębiorcy, czyli w wyniku umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa.

  • Sąd badał, czy nie zaistniały okoliczności, które wpłynęły na to, że konieczne stało się złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy.

 

Jak widzisz poprzednie przepisy istotnie utrudniały złożenie wniosku o upadłość konsumencką osobom, które prowadziły działalność gospodarczą, a przy tym dodatkowo nie równo traktowały przedsiębiorców. Mikro działalności i duże firmy były traktowane przez prawo upadłościowe w ten sam sposób.

 

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza po nowelizacji

Co się zmieniło? Od marca 2020 roku prawo upadłościowe daje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na tych samych zasadach, które obowiązują konsumentów. Jest jednak pewien warunek. Działalność musi być wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Od teraz:

  • Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką sąd już nie sprawdza, czy osoba, która ubiega się o uzyskanie statusu konsumenta, który ogłosił upadłość finansową -  doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy i umyślny.

  • Sąd zbada, czy rzeczywiście osoba taka jest niewypłacalna wobec jednego lub więcej wierzycieli. Niewypłacalność konsumenta sąd rozumie jako niemożność spłacenia przez niego zaległych zobowiązań w terminie przekraczającym przynajmniej 3 miesiące.

  • Osoby samozatrudnione w jednoosobowej firmie są traktowane w ten sam sposób, co osoby fizyczne chcące, która chcą ogłosić upadłość finansową. 

 

Jeśli znajdujesz się w takiej właśnie sytuacji jednoosobowego przedsiębiorcy, już nie musisz najpierw zlikwidować swojej działalności gospodarczej, by w kolejnym etapie móc starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

  • Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie musisz się już martwić, że będziesz zobowiązany przez sąd, by pokryć koszty postępowania, jak było to dotychczas w przypadku przedsiębiorców.

  • Musisz wykazać we wniosku, że jesteś niewypłacalny – tu się nic nie zmieniło. Ale tym razem jako przedsiębiorca nie musisz posiadać majątku. Sąd upadłościowy może w takim wypadku pokryć koszty postępowania sądowego ze skarbu państwa lub też koszta te wliczyć na poczet przyszłego planu spłaty Twoich długów. Zostają rozłożone na raty. W wyniku postępowania upadłościowego możesz również spodziewać się całkowitego umorzenia swoich długów, łącznie z kosztami postępowania sądowego.

  • Ważna zmiana w prawie upadłościowym dotyczy również Twoich ewentualnych wcześniejszych wniosków złożonych do sądu upadłościowego o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Teraz sąd upadłościowy nie będzie brał ich pod uwagę.

 

Podsumowanie

Teraz już wiesz, że o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy działalności gospodarczej jest o wiele łatwiej. Nowelizacja prawa upadłościowego w Polsce, która działa od roku 2020, pozwala drobnym przedsiębiorcom na większe możliwości wyjścia ze spirali długów. 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez przedstawicieli małych firm umożliwia spłatę wierzycieli. To też racjonalne postępowanie ze swoimi dotychczasowymi, niemożliwymi do spłaty zobowiązaniami finansowymi. I choć jest to droga, która nadal jawi się jako żmudna, wymagająca i czasochłonna, to przy konsekwentnym działaniu opartym na współpracy z profesjonalnym doradcą finansowym jest to naprawdę możliwe i godne polecenia wyjście z sytuacji.

 

Dlatego, jeśli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą szukasz wsparcia przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką - zachęcamy Cię do przesłania zapytania lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości