Upadłość konsumencka bez majątku - jak skutecznie do niej doprowadzić?

10 marca 2021

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa! Jeżeli znajdujesz się w trudnej zawodowo i życiowo sytuacji, masz problemy z niewypłacalnością, to musisz wiedzieć, że nie jesteś z tym problemem sam. Od czego zacząć? Dobrze jest zastanowić się nad konkretnymi rozwiązaniami, dzięki którym możesz sobie pomóc i doprowadzić do oddłużenia. Jak? O tym przeczytasz już za chwilę.

 

Co możesz zrobić jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej? W tym celu skorzystaj z pomocy fachowców, którzy od lat zajmują się skutecznym doradzaniem, jak bezboleśnie przejść wszystkie czekające Cię schody, aby ogłosić upadłość konsumencką bez majątku.

Czy to dobre rozwiązanie? Dzięki pozytywnej decyzji sądu klient spłaci w ten sposób zaciągnięte wcześniej zobowiązania wobec wierzycieli lub uzyska umorzenie (częściowe lub całkowite) swojego zadłużenia, przerastającego jego dotychczasowe możliwości majątkowe. Zatem zanim uznasz swoje położenie za beznadziejne naprawdę warto przemyśleć taką pozytywną opcję w Twoim życiu zawodowym i prywatnym.

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział:

  • Jakie warunki musisz spełnić, aby można było ogłosić upadłość konsumencką bez majątku.
  • Kto jest, a kto nie jest konsumentem w oczach prawa upadłościowego.
  • Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku i kto za to płaci.
  • Dlaczego warto korzystać z pomocy specjalistów oddłużeniowych.

Upadłość konsumencka bez majątku – liczba zadłużonych Polaków wciąż rośnie

Upadłość konsumencka to status, o którego uzyskanie co roku stara się coraz więcej Polaków. Procent osób składających wniosek o upadłość konsumencką rośnie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, na czele – oczywiście – z lockdownem spowodowanym covidem. Szacuje się, że z powodu pandemii dotychczas straciło pracę ok. 660 tys. Polaków, a bezrobocie w kwietniu zeszłego roku wyniosło aż 10,3 proc.

A przecież covid-19 nie odpuszcza i wciąż jest w natarciu.

Szacunkowe dane mówią nawet o 6 milionach potencjalnych bezrobotnych w skali wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Te negatywne prognozy dopełniają dane dotyczące wzrostu cen przy jednoczesnej obniżce pensji, na co skarży się od początku pandemii koronawirusa wielu Polaków.

Dlatego wraz z rosnącą liczbą osób całkowicie niewypłacalnych z powodu zaciągniętych zobowiązań majątkowych wobec swoich wierzycieli, równocześnie też wzrasta zainteresowanie tematem upadłości konsumenckiej bez majątku.

Niewypłacalność konsumenta warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości konsumenta bez majątku

Osoba, która stara się uzyskać status niewypłacalnego konsumenta musi pamiętać o najważniejszym warunku, bez którego nie będzie w stanie pozytywnie przeprowadzić całego procesu upadłości konsumenta.

Warunkiem sine qua non do ogłoszenia upadłości konsumenta jest niewypłacalność tego ostatniego. Nie jest istotne, ile lat konsument nie był w stanie spłacić swoich długów. Za to ważne jest, aby pamiętać, że najmniejszym okresem, który będzie brany pod uwagę przez sąd decydujący o upadłości majątkowej konsumenta, to okres 3 miesięcy całkowitej niewypłacalności konsumenckiej.

Rok 2020 – rokiem kluczowych zmian w prawie dotyczącym upadłości konsumenckiej bez majątku

Biorąc pod uwagę przyczyny i zasady ogłoszenia upadłości majątkowej, należy pamiętać również o istotnych zmianach w prawie upadłościowym, które w czasach pandemii rząd polski wprowadził. Dotyczą one - w zamyśle Ministerstwa Sprawiedliwości - przede wszystkim usprawnienia procedur i wprowadzenia uproszczeń we wszystkich etapach procesu ogłoszenia upadłości majątkowej tak konsumenta, jak i przedsiębiorcy.

Kto jest, a kto nie jest konsumentem w oczach prawa upadłościowego

Następny kluczowy warunek dla prawidłowego i (i pozytywnego dla Ciebie!) przeprowadzenia procesu upadłości konsumenta bez majątku to bycie konsumentem. Dla wielu osób nie jest to wcale takie oczywiste i jednoznaczne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z upadłością firmy, którą reprezentujesz i zmianami, z marca 2021 roku.
 

O wszelkich zawiłościach związanych z tym, jak się skutecznie wyplątać z działalności gospodarczej i zostać ponownie konsumentem, czyli osobą fizyczną, uprawnioną do ubiegania się o status upadłości konsumenckiej bez majątku, powie Ci doradca, krok po kroku przeprowadzając za Ciebie wszystkie etapy tego żmudnego i niełatwego procesu.
 

Zmiany z grudnia 2020 roku były istotne i trzeba wykazać się dużą czujnością i biegłością w prawie upadłościowym, by uzyskać upadłość konsumencką bez majątku i nie popełnić błędów kluczowych w tym procesie.
 

Pamiętaj, że ignorantia legis nocet. Opis zmian w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw jest dostępny m. in. w Dzienniku Ustaw z 23 września 2019 r., poz. 1802. Pełny tekst zmian w już obowiązującej ustawie, która weszła w życie 24 marca 2020, jest dostępny m. in. w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP.
 

Inne terminy zmienionych aktów prawnych, o których warto pamiętać, to np.:

1. art. 1 pkt 34, 36–39, art. 2, art. 5 oraz art. 9 ust. 1, które weszły w życie w październiku 2019 roku.

2. art. 4 pkt 2, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku.

3. art. 1 pkt 4 i 35 oraz art. 7, które weszły w życie 1 grudnia 2020 roku.

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (oczekująca na wejście w życie).

Dotyczą one zarówno prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, jak i np. Kodeksu postępowania cywilnego.

Co może zrobić sąd w sprawie ogłoszenia Twojej upadłości majątkowej?

Jeżeli decydujesz się na złożenie wniosku ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz spełniać konkretne warunki. W przeciwnym przypadku, samo złożenie wniosku nie przyniesie oczekiwanych przez Ciebie rezultatów: sąd nie ogłosi Twojej upadłości konsumenckiej i nie nastąpi skuteczne oddłużenie.

Warunki, które musisz spełnić, by osiągnąć upadłość konsumencką bez majątku:

  • Brak majątku dłużnika nie stanowi przeszkody w ustanowieniu upadłości konsumenckiej.
  • Musisz być niewypłacalny od 3 miesięcy.
  • Możesz w ogóle nie mieć majątku. W takiej sytuacji syndyk będzie musiał sprawdzić stan faktyczny i ocenić, czy rzeczywiście w najmniejszym stopniu go nie posiadasz i czy jesteś trwale niezdolny do spłacenia Twoich zobowiązań i podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. To istotne również z powodu opłat w sądzie oraz opłat dla Twojego pełnomocnika. Przede wszystkim jednak będzie to kluczowe przy podejmowaniu decyzji przez sąd, czy umorzyć Ci w całości Twoje długi.

Najnowsze przepisy prawne, które mają wpływ na ogłoszenie Twojej upadłości, dotyczą m. in. wprowadzenia uproszczeń w ogłaszaniu upadłości majątkowej, nie tylko konsumentów. Ma to usprawnić całą procedurę. Na czym to polega?

Chodzi tu m. in. o zmianę w badaniu przyczyn niewypłacalności konsumenta. Jeśli np. sam świadomie doprowadziłeś do swojego bankructwa, nie eliminuje Cię to zupełnie w postępowaniu upadłościowym. Dobra wiadomość jest taka, że sąd sprawdzi to dopiero na kolejnym etapie postępowania. Ale wówczas finalnie czeka Cię spłacanie Twoich długów o wiele dłuższe niż w przypadku pozytywnego stwierdzenia Twojej upadłości majątkowej. Termin spłacania wynosi wtedy od 36 miesięcy do 7 lat, przy najwyżej 3-letnim spłacaniu dłużnika po ogłoszeniu jego pozytywnej upadłości.

Upadłość konsumencka dłużnika bez majątku a koszty ogłoszenia upadłości

Z jakimi kosztami powinieneś się liczyć, jeśli chcesz uzyskać upadłość konsumencką, a nie dysponujesz majątkiem? Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką to kwestia 30 zł. Do tego powinno się doliczyć 17 zł za pełnomocnictwo, jeżeli w grę wchodzi pomoc specjalisty.

Dłużnik, który nie ma majątku i dochodu, którym mógłby pokryć zobowiązania, wynikające z kosztów procesu upadłościowego - może w pewnym sensie być spokojny, bowiem w takiej sytuacji dług zostanie umorzony i to Skarb Państwa pokryje koszty z tym związane.

Upadłość konsumencka bez majątku – wnioski końcowe:

To tylko kropla czekających na Ciebie prawniczych procedur w oceanie prawa upadłościowego. Aby oszczędzisz sobie nerwów, pracy i czasu, nie czekaj z decyzją, czy sięgnąć po fachową pomoc przy przeprowadzeniu całego żmudnego procesu upadłości majątkowej konsumenta.

Dlaczego? Masz wtedy gwarancję, że nie popełnisz żadnych błędów legislacyjnych w ciągle zmieniającym się prawie, w tym również upadłościowym. Pamiętaj, że Twoje decyzje będą kluczowe i zaważą na całej Twojej przyszłości, tej zawodowej i tej prywatnej. W miarę dla Ciebie bezbolesne i skuteczne osiągnięcie upadłości konsumenckiej bez majątku jest naprawdę możliwe i my możemy Ci w tym pomóc. Wystarczy, że do nas napiszesz.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości