Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie?

24 maja 2021

To jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego zależy od kilku czynników. Najważniejsze jednak, że dzień wydania postanowienia o ustaleniu spłaty kończy postępowanie upadłościowe. Czy to właśnie wtedy syndyk przestaje zajmować dochody? Dowiedz się, jak długo po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką na Twoje konto będzie wpływało mniejsze wynagrodzenie i o ile Twoje dochody zostaną pomniejszone.

 

Po przeczytaniu będziesz wiedział:
 

  • Jak długo trwa postępowanie upadłościowe.

  • Jak zamknięcie postępowania upadłościowego wpływa na zajęcie wynagrodzenia.

  • O jaką kwotę zostanie pomniejszone wynagrodzenie, które syndyk wciąga do masy upadłościowej.

 

Syndyk, masa upadłościowa i dochody upadłego

Jeżeli po złożonym wniosku sąd ogłosi upadłość konsumencką, to powołany syndyk wciąga do masy upadłościowej część dochodów upadłego. Powinieneś wiedzieć, że na liście konsekwencji, które wynikają z ogłoszenia upadłości jest brak możliwości swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Pisaliśmy o tym we wpisie (Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej - koniecznie go przeczytaj.

 

Co w takim razie z wynagrodzeniem? Czy wszystkie dochody wchodzą w skład masy upadłościowej? Nie. O wyłączeniach opowiemy Ci za chwilę, dzięki temu dowiesz się, czego syndyk nie może zająć. Co więc dzieje się dalej po ogłoszeniu upadłości?

 

Do momentu wydania i uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli syndyk zajmuje upadłemu określoną część wynagrodzenia za pracę. Pamiętaj, że jeśli mówimy o wynagrodzeniu, to mówimy też o emeryturze i rencie.

 

Jakie świadczenia nie mogą wejść do masy upadłościowej?

 

Syndyk nie może włączyć do masy upadłościowej:

  • świadczeń alimentacyjnych i środków pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

  • świadczenia 500+ 

  • świadczenia rodzinnego,

  • dodatków pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych,

  • zasiłków dla opiekunów,

  • świadczeń z pomocy społecznej,

  • świadczeń integracyjnych.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Jeżeli szukasz jednej konkretnej odpowiedzi na to, jak długo syndyk pobiera część Twojego wynagrodzenia, to musisz wiedzieć, że tu nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Dlaczego? To jak długo syndyk działa jest uwarunkowane tym, jak szybko przeprowadzi postępowanie upadłościowe. A to z kolei zależy od tego czy upadły dysponuje majątkiem.

 

Załóżmy, że upadły ma majątek, który syndyk może sprzedać. Sprzedaż związana jest też z tym, czy jest on łatwy do zbycia, czy trudny. Musisz wiedzieć, że zupełnie inaczej będzie odbywała się sprzedaż 4 pokojowego lokalu mieszkalnego w Katowicach niż mieszkania, które stanowi wyodrębnioną część innego lokalu w miejscowości mniej atrakcyjnej z punktu widzenia kupujących.

 

Jeśli natomiast upadły nie ma majątku, to w takim przypadku czas postępowania upadłościowego będzie krótszy. Tu już pojawia się bliżej określony termin kilku miesięcy. 

 

Tak więc musisz wiedzieć, że po ogłoszeniu upadłości syndyk zajmuje dochód upadłego. Część, która stanowi masę upadłości jest zajmowana. Ta część jest przekazywana przez pracodawcę lub ZUS. Pozostała część wynagrodzenia przekazywana jest do upadłego. 

 

Czy to oznacza, że mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej nadal możesz swobodnie dysponować środkami, które znajdują się na koncie bankowym? Nie. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej konto upadłego jest zablokowane. Nie każdy o tym wie, ale to syndyk ustala zakres, w którym upadły może korzystać z konta w banku.  

Zamknięcie postępowania upadłościowego a zajęcie wynagrodzenia

 

Zamknięcie postępowania upadłościowego ma miejsce w momencie  uprawomocnienia się postanowienia wydanego sąd. Tak, jak wyżej wspominaliśmy - postanowienie dotyczy ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli. Zanim jednak dojdzie do ustalenia Planu Spłaty - sąd zatwierdza ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. 

 

Kiedy uprawomocni się postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli - syndyk kończy swoją pracę. Co to oznacza dla upadłego? Syndyk przestaje zabierać część wynagrodzenia, które dotychczas zajmował. Dochody, które upadły otrzymywał (zanim doszło do złożenia wniosku o upadłość konsumencką) w tym momencie wracają do poprzedniej wysokości. Od tej chwili wynagrodzenie wypłacane będzie dokładnie w takiej wysokości, w jakiej wypłacał je pracodawca. Jeśli upadły otrzymywał rentę lub emeryturę, to kwota również wraca do takiej wysokości, jaką wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Podsumowując

Syndyk, który zajmował wynagrodzenie od dnia ogłoszenia upadłości, przestaje zajmować wynagrodzenie dokładnie w dniu, w którym sąd wydaje postanowienie o ustaleniu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty, albo też warunkowym umorzeniu spłaty.

 

Jak to rozumieć? Dzień wydania postanowienia kończy postępowanie upadłościowe. Syndyk przestaje zajmować dochody. Jeśli więc dotychczas syndyk zajmował wynagrodzenie, to robi to tylko do dnia, w którym sąd wydaje postanowienie o ustaleniu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty, albo też warunkowym umorzeniu spłaty. 

 

Masz pytania, dotyczące swojej sytuacji przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką? Napisz do nas. Pomożemy Ci.

Zobacz również

Strona www stworzona przez ProperMedia.pl

Twój e-mail:
Numer telefonu:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Witkiewicza 25/2, 44-100 Gliwice

Klinika Upadłości